Marta Šprtková

Odkazy

...bola si obdivuhodna žena... Celý život si žila skromne a pokorne... V našich srdciach si zanechala krásne spomienky.

Pridať nový komentár

Pomoc