Najnovšie profily

Dobrý deň priatelia

Životy a príbehy ľudí, o ktorých sa tu môžete niečo dočítať, už na tejto zemi skončili. Niektoré boli dlhé, niektoré krátke. Ich koniec prináša smútok a žiaľ. A jediný, kto môže zmierniť bolesť, je čas. To je ten najlepší liečiteľ a sudca.  

Na druhej strane títo ľudia od nás neodchádzajú, pretože zostávajú v našich srdciach a spomienkach. Stratili sme „len" možnosť sa ich fyzicky dotýkať, ale nikdy, pokiaľ tu sme a budeme, sme nestratili možnosť byť s nimi, pokojne s nimi hovoriť a deliť sa s nimi o všetko pekné, čo tu na tejto zemi zažívame. A ja verím, že sú v nebi s naším Pánom a tešia sa.  Zdá sa mi, že toto môže byť priestor, ktorý nám umožní priblížiť a zároveň nechať spoznať ľudí, ktorí tu žili a nechali výraznú stopu. A, keď to uznáme za vhodné, tak dodatočne im poslať Pozdrav do neba. Kedykoľvek, kedy sa nám bude chcieť a budeme to tak cítiť. Proste, len tak. Toto je stránka, ktorá má slúžiť.  Či bude, o tom rozhodnete vy.

Richard Rybníček

Pomoc